Danh mục tin tức

Dự thảo mức lệ phí trước bạ 50% cho xe ô tô con của Bộ Tài Chính

 

Bộ tài chính dự thảo mức lệ phí trước bạ là 50% dành cho ô tô con

“Giá tính lệ phí trước bạ thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Theo dự thảo, giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất vẫn do UBND cấp tỉnh ban hành.

- Bộ tài chính dự thảo mức lệ phí trước bạ là 50% dành cho ô tô con

“Giá tính lệ phí trước bạ thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Theo dự thảo, giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất vẫn do UBND cấp tỉnh ban hành. Nhưng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản khác thì Bộ Tài chính ban hành”.

 

 

- Dự thảo nghị định sửa đổi quy định về lệ phí trước bạ đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến đã điều chỉnh như trên. Cụ thể, theo quy định hiện hành, các TP trực thuộc trung ương được ban hành giá tính lệ phí trước bạ. Nhưng dự thảo sửa đổi nêu đối với súng săn, súng thể thao; tàu thủy (kể cả sà lan, canô, tàu kéo, tàu đẩy), thuyền (kể cả du thuyền); mô tô ba bánh, xe máy (kể cả xe máy điện), ô tô (kể cả ô tô điện)… thì Bộ Tài chính ban hành để áp dụng thống nhất trên cả nước.

- Theo dự thảo, mức lệ phí lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ (kể cả lái xe) là 10%. Tuy vậy, dự thảo cũng cho phép các địa phương căn cứ vào thực tế mà áp dụng mức thu đến 50%. Khi áp dụng mức cao hơn 10% như đã nêu thì phải được HĐND cấp tỉnh của nơi đó quyết định. Cũng loại ô tô này, mức nộp lệ phí trước bạ cho lần thứ hai trở đi là 2% và áp dụng thống nhất trên cả nước.

 

 

- Thực tế, UBND TP.HCM từng áp mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô con cao hơn các địa phương lân cận 5% để góp phần hạn chế xe cá nhân. Việc này dẫn đến nhiều người đưa xe đến các tỉnh Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Vũng Tàu… đăng ký rồi chuyển về TP.HCM đăng ký lại (đóng trước bạ mức 2% cho lần này). Vì vậy, TP.HCM đã điều chỉnh lại, thu mức lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô con bằng các địa phương khác.

- Cũng theo dự thảo, mức thu lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%. Riêng xe máy đăng ký ở các TP trực thuộc trung ương, TP thuộc tỉnh và thị xã nơi UBND tỉnh có trụ sở đóng lệ phí trước bạ lần đầu là 5%. Mức thu từ lần hai trở đi đối với xe máy là 1%.

Theo cafeauto

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận